Remek / Paperplanecrash

by Remek / Paperplanecrash

/
 • Record/Vinyl + Digital Album

  The record comes with beautiful hand colored and hand printed covers.
  Edition of 525 pieces on black vinyl.

  Includes unlimited streaming of Remek / Paperplanecrash via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 7 days

    £8 GBP or more 

   

 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

    name your price

   

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

credits

released September 11, 2013

tags

license

all rights reserved

about

win htein records UK

contact / help

Contact win htein records

Streaming and
Download help

Track Name: Remek - Ukradený dny
Ve stínu hořících chrámů. V ozvěnách chytře psaných slov. Ve stínu velkých myšlenek se snadno zapomíná na opravdový svět. Přes všechnu pravdu nevidíme svět. Na stránkách starých knih nenajdeš návod kudy za štěstím a ukradený dny už nedostaneš zpět.

In the shadow of palaces on fire. In echoes of cleverly written words. In the shadow of great ideas one can easily forget about the real world. Through all that truth we can’t see the world. Pages of old books won’t guide you to hapiness and you won’t get your stolen days back.
Track Name: Remek - Zůstáváme stát
Nahnaní do světa prázdnoty, nové produkty nahradí staré strachy. Hlavně aby to bylo poznat, držíme krok s dobou. Hlavně aby to bylo poznat, držíme hubu akrok. Uctívání géniů jen posiluje malichernost naší existence, proč žít když to zajímavý se dá koupit? Proč myslet, když to důležitý někdo vymyslel? Pokrok se nezastaví před ničím, jen my zůstáváme stát.

Herded to a world of emptines, new products will replace old fears. Just to be seen, we’ve been keeping pace with times. Just to be seen, we shut up and keep pace. Worship of geniuses just strengthens the pettiness of our existence. Why live when the interesting can can be bought? Why think when the important was already invented? Nothing can stop the progress, only we stand still.
Track Name: Remek - Roubík a pouta
NaUmlčení v tichých výkřicích, ucpané hrdlo těžko vydá hlas. Spoutaní v okamžicích štěstí, svázané ruce těžko zatnou pěst. Roubík a pouta jsou dobrý do postele, ale odmítám je jakjo rekvizity pro život. Spoutej mě, poniž mě, pochčij mě, zotroč mě. Přesto ti dám hlas. Znovu ti dám hlas.

Squelched in quiet screams, clogged throat will hardly make a sound. Chained in moments of hapiness, tied hands can hardly clench fists. Fid and hand-cuffs are good in a bed, but I reject them as requisites for my life. Tie me up, humiliate me, piss on me, enslave me. I will give you my vote anyway. I will give you my vote again..